VÁSÁRY PÁLYÁZAT oratórium írásra Planctus Sanctae Mariae (Ómagyar Mária-siralom) c.

VÁSÁRY PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vásáry Tamás pályázatot hirdet oratórium írásra a Planctus Sanctae Mariae (Ómagyar Mária-siralom) szekvencia megújult szövegkönyvéből.

A pályázati követelmény egy nagyszabású zenei kompozíció alkotása – szakrális és félig szent (világi) témában – szólóhangnak, kórusnak és zenekarnak:

Végy, halȧl, | en-ge-met, ǁ ë-gye-döm | éljen…

   –      ᴗ  ᴗ    |  –    ᴗ    ᴗ     ǁ –   ᴗ     ᴗ     |  –   – 

Sze-mem | kö-nyű-| vel á-| rad, ǁ en jun-| hom bú-| val fá-| rad…

 ᴜ      ‒      | ᴜ     ‒    | ᴜ    ‒ |  ‒     ǁ ᴜ     ‒́   |  ‒       ‒́   |  –   ‒́  | ‒

Planc-tus| an-te | ne-sci-|a, ǁ planc-tu| las-sor | an-xi-|a…

  –       ᴗ   | –    ᴗ  |  –   ᴗ   | ᴗ ǁ    –      ᴗ  |  –    ᴗ   |  –  ᴗ  | –

és további szövegre.

A kutatás mai álláspontja szerint az ütemhangsúlyos és kötetlen szótagszámú verssorokból építkezik a Lőweni-kódexben található első ismert magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom. Horváth János szerint: ,,Az ősi magyar vers és a latin himnusz „misztikus nászá”-ból született meg a magyar poézis” (A magyar irodalom története 1600-ig, szerkesztette KLANICZAY Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest,1964, 117.)

Ezzel szemben:

 • Mező Tibor költő útmutatása a latin Planctus Sanctae Mariae anyaszöveg alapján elénk tárja az időmértékes metrumot az Ómagyar Mária-siralomban,
 • és önálló szöveget alkot a hangalakból, jelentésből és ritmusból a korrespondencia szabályai szerint.
 • Az uralkodó jambus és daktilus két tagra osztja a művet, amelynek eredetére máshol még nem találtunk.
 • A világ középpontjába állított Jézus, ill. passió előadás megengedi, hogy Mária az anyaságát és jegyességét a fiához való viszonyában életáldozatként mutassa be, ezzel örök időkre a béke hírnöke lesz az erőszakkal szemben.
 • Az Ómagyar Mária-siralomnak mint irodalmi műnek a történelmi háttere a tatárjárást követő országépítő munka sorába illeszkedhet.
 • Így a szerzőt az 1241-42-t követő évektől 1270-ig keressük a felvidéki (palóc) nyelvjárás területén (talán a pálos remete Boldog Özséb).
 • A magyar szöveg világirodalmi nézőpontból az előkelő korai szakaszba illeszkedik a Planctus-műfajában.
 • Szövegrokonságot találunk még belőle Magyarországon például a Nádor-kódexben (Nádor-kódex 270–277 – Nytár 15, 217–218) és a Sermóban (Sermo apocrifus de passione Domini. Madas Edit, 2007.)

A pályázat célja:

 • Megzenésíteni Mező Tibor szövegkönyve alapján az Ómagyar Mária-siralmat, és latin anyaszövegét, a Planctus Sanctae Mariae-t.
 • Olyan oratórium íródjék, amely méltó a világszínvonalú zenei múlthoz.

A pályázók köre:

Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.

A pályaműre vonatkozó feltételek:

•             kiszenekari oratórium

– kiszenekar felépítése: vonószenekar (1. hegedű, 2. hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) 2 trombita, timpani, fafúvósok, – ad libitum normál méretű szimfonikus zenekar

– kórus: vegyeskar, – szólisták (páros strófaszerkezetű, ill. szekvencia szövegre)

•             A zenemű jellege: a pályázat céljához méltó többtételes drámai hatású liriko-epikus kompozíció.

•             Egy jelentkező több művel is pályázhat.

•             A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka.

•             A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet. A továbbiakban a darabot ezentúl ,,Planctus Sanctae Mariae (Ómagyar Mária-siralom) c. oratórium” néven szerepelteti.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

•             Pályázati adatlap

•             Kotta: pdf formátum

– A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások, valamint a komplett mű megírása, zongorakivonat és szólamanyag pdf formátumban

– Fájlnév minta: omscentenarium_kotta.pdf

– Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség

•             Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 5 MB

– A pályaműre vonatkozóan pár mondatos – maximum 1500 karakter, szóközökkel – összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.

– Fájlnév minta: omscentenarium_summa.pdf

A benyújtott kotta, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.

A díjazott darabot a Novum Publishing Kiadó (novum publishing gmbh, Ausztria, Neckenmarkt) szabadon felhasználhatja.

Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. év, Budapest, ill. Debrecen.
(Petőfi Sándor születésének és a Himnusz keletkezésének bicentenáriumi, illetve az Ómagyar Mária-siralom közzétételének centenáriumi évében.)

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása:

 • A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a mezo.tibor@rehabpartner.hu e-mail címre.
 • A zenemű megírásához a szövegkönyvet is ezen az emailcímen igényelhetik a pályázók.
 • Az elkészült kotta tulajdonosa a pályázat kiírója lesz.

Felelős munkatárs: Mező Tibor

A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. december 21. 24.00 CET

Az elbírálás határideje: 2023. január 15.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2023. január 29., Debrecen.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban nem vehetnek részt:

A pályázatban lebonyolítóként eljáró munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.

Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

 Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

•             a pályázati feltételeknek nem felel meg

•             az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz

•             határidőn túl történik a benyújtása

Nevezési díj: nincs.

Lebonyolító: Mező Tibor e.v.

A pályázatok elbírálása:

A pályázók a döntésről legkésőbb 2023. január 18-ig értesítést kapnak e-mailben. A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy díjat ne adjon ki. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg. A zsűri a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző tagjai lesznek.

Díjazás: a győztes pályaműért a zeneszerző 500.000 Ft díjazást kap, és az előadásokhoz fűződő szerzői jogdíjakat.

A forrást biztosítja: Novum Publishing Kiadó

Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A pályázati felhívás és Pályázati Adatlap letölthető a Vásáry Tamás (www.omscentenarium.hu ), vagy a Mező Tibor e.v.  (www.rehabpartner.hu ) honlapjáról.

Pályázati adatlap Vásáry Pályázathoz (letöltés )